9. jūnijā valodas konsultantes apmeklētājus nepieņems