Profesionālās kompetences pilnveides kursi ,,Latviešu valodas apguve 7.‒9. klasē lingvistiski neviendabīgā vidē”