13. augustā notika ikgadējais letonistu vasaras seminārs