Līdzdalība

Līdzdalība ir process, kurā jauniešiem ir iespēja piedalīties sev būtisku jautājumu izlemšanā, veidot un uzlabot savu un līdzcilvēku dzīvi. Jauniešiem ir tiesības līdzdarboties jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā.

Kāpēc ir vērts līdzdarboties?

  • Iespēja pavadīt brīvo laiku interesantāk.
  • Var iegūt jaunas prasmes, zināšanas un pieredzi.
  • Var uzlabot pašvērtējumu un pašapziņu.
  • Tā ir iespēja mainīt savu un vietējās sabiedrības nākotni.
  • Tā ir iespēja būt saklausītam.

Uz priekšu