Dejošana

Daudzi jaunieši par savu vaļasprieku jeb hobiju izvēlas dejošanu. Dejas pirmsākumi meklējami tajā pašā laika periodā, kad meklējami cilvēces pirmsākumi, tātad pirms apmēram 30 000 gadu. Par deju kā mākslas formu var sākt runāt vien Senās Grieķijas laikā. Daudzus gadsimtus deja bija viens no tautas folkloras un kultūras izpausmes veidiem. Pagāja ilgs laiks, līdz tautas dejas kļuva par konkrētu dejas žanru. Renesanses laikā, attīstoties no galma dejām, radās balets, kas faktiski bija pirmais oficiālais deju žanrs jeb klasiskās dejās, kas savu nozīmi ir saglabājušas arī mūsdienās. Pamatojoties uz klasisko deju, visā pasaulē sāka veidoties citi deju stili, kuri ir vērojami arī mūsdienās. Tagad dejas ir daudzveidīgas – balles dejas, tautas dejas, hip hop, balets, modernās dejas u.c.

Uz priekšu