Tīrums

Tīrums ir zemes gabals, kas sagatavots kādas lauksaimniecības kultūras audzēšanai. Tīruma sagatavošanas procesā svarīga lauka aršana, un ecēšana. Vispirms lauku uzar, pēc tam to uzecē. Tīrumu arī mēslo. Tas palīdz uzlabot augsni. Ja tīrumu neapstrādā, tas aizaug ar krūmiem. Latvijā tīrumos audzē kviešus, miežus, rudzus, kartupeļus, dārzeņus, rapsi un citas lauksaimniecības kultūras.

Uz priekšu