Viktorīna “Valodas pētnieks”

Piedalieties viktorīnā!

Jautājumi

  1. Kurš no skaitļa vārdiem ir visbiežāk lietotais latviešu folklorā? Ko tas simbolizē?
  2. Kā radies vārds „alfabēts”?
  3. Miniet 3 pasaules populārākās valodas pēc to lietotāju skaita.
  4. Kā sauc ‘veco druku’ jeb gotisko rakstību un jauno jeb mūsdienu rakstību?
  5. Kurā gadā Latvijā iznākusi pēdējā K. Mīlenbaha „Darbu izlase”?
  6. Kas ir pūrisms?
  7. Kas ir literārā valoda?
  8. Kuras valodas alfabēts ir latviešu rakstības pamatā?

 

Atbildes gaidīsim Latviešu valodas aģentūrā, Rīgā, Lāčplēša ielā 35–5, LV–1011 (pasta zīmogs – 13. septembris) vai pa e–pastu: agentura@valoda.lv ne vēlāk kā līdz 14. septembrim.

Uzvarētāju vārdus publicēsim Latviešu valodas aģentūras mājaslapā www.valoda.lv. Balvas uzvarētāji varēs saņemt Eiropas Valodu dienas 2010 noslēguma pasākumā 25. septembrī Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā.