Vērienīgs dāvinājums visām Latvijas izglītības iestādēm