Tulkojumu sērijā izdota grāmata „Valoda – kultūras instruments”