Skolēnu radošo darbu konkursa “Mans bērnības stāsts” uzvarētāji