Radošās nometnes skolotājiem

Latviešu valodas aģentūra no 26.jūlija līdz 20.augustam ESF projektā „Latviešu valodas, literatūras un bilingvālo mācību pedagogu profesionālās kompetences pilnveide” organizēja desmit latviešu literatūras un citu mākslas jomu priekšmetu skolotāju radošās darbnīcas, kuru mērķis bija pilnveidot pedagoga profesionālo kompetenci skolēnu radošo spēju attīstībai.

Radošo darbnīcu dalībnieki iepazina 20 dažādas kultūras, mākslas, zinātnes personības, augstskolu mācībspēkus: filoloģijas doktores Maiju Burimu, Ievu Kalniņu un Annu Vulāni, mākslas zinātņu doktori Līgu Ulberti, filoloģijas doktorus Valentīnu Lukašēviču un Ojāru Lāmu un filozofijas zinātņu doktori Skaidrīti Lasmani. Teātra, saskarsmes, tēlotājmākslas un radošās rakstīšanas darbnīcās ar skolotājiem strādāja rakstniece Nora Ikstena un redaktore Gundega Blumberga, aktieri Gundars Āboliņš un Vilis Daudziņš, mākslinieks Aivars Vīlipsons un grafiķe Baiba Damberga, psiholoģe Ilona Luksa un psihologs Atis Zakatistovs.

Ar skolotājiem tikās arī dzejnieks Kārlis Vērdiņš, bet Ineses Laizānes teātra darbnīcā skolotāji apguva runas mākslas pamatus un strādāja ar etīdēm.

Radošo darbnīcu un nodarbību gaitā pedagogi ieguva ne tikai jaunas teorētiskās un praktiskās atziņas, bet arī ierosmi savā darbā izmantot radošas interaktīvas metodes. Grafiķe B. Damberga ar grafikas trafaretiem demonstrēja dažādus grafikas veidus, aicināja izmēģināt teoriju praksē un rosināja veidot vizuālajā darbnīcā izstrādāto darbu izstādi. Mākslinieces ieteiktie vizualizēšanas paņēmieni būs noderīgi literatūras un vizuālās mākslas sasaistei, kā arī atraisīs skolēnu radošumu. Pēc nometnes dažām kolēģēm bija jāatzīst: „Nācās izdarīt to, ko, domāju, izdarīt nevaru.”

Viss teksts