Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (2014.-2020.) projekts „Valodas sākotnējā apguve patvēruma meklētājiem” (Nr. LVA/PMIF/2016/2)

Latviešu valodas aģentūra 2016. gada februārī sākusi Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta „Valodas sākotnējā apguve patvēruma meklētājiem” (Nr. LVA/PMIF/2016/2)  īstenošanu.

Projekta mērķis ir nodrošināt sākotnējo latviešu valodas apguvi patvēruma meklētājiem.

 

Projekta laikā tiek organizēti 120 stundu valodas kursi patvēruma meklētājiem.

Projekta norises laiks: 2016. gada 1. februāris — 2017. gada 31. decembris.

 

Projekta kopējās izmaksas:

EUR 251 230
Finansējuma avots:

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (pārvietošanas programma)

 

Precīzāka informācija:

projekta vadītāja

Ērika Pičukāne

29590097

Kopīgs stāsts un izrāde

01.11.2016.

Lai veicinātu savstarpējo sapratni un uzzinātu vairāk vienam par otru, šodien ar patvēruma meklētājiem tikās Lūkass Tālis Rozītis, kurš kā brīvprātīgais sadarbojas ar Latviešu valodas aģentūru. Viņam pieteikušies palīdzēt arī citi brīvprātīgie. Stāsts un izrādes iecere ir „No viņiem, ap viņiem, ar mums… kopā ar valodām latviešu valodā”. Ceram, ka mums izdosies!

 01.11.2016

Zooloģiskais dārzs – ne tikai priekam, bet arī izglītībai

15.12.2016.
Decembra vidū Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā latviešu valodu neparastā vidē mācījās PMIC “Mucenieki” iedzīvotāji. Apgūt jauno leksiku viņiem palīdzēja jaukā zoodārza izglītības metodiķe Daiga, kura šoreiz iejutās arī skolotājas lomā. Viesi no Muceniekiem iepazinās ar dzīvnieku pasauli latviešu valodā.
Paldies par jauko sadarbību PMIC vadībai un darbiniekiem!
Īpaša pateicība par šo jauko iespēju Rīgas Zooloģiskā dārza atbalsta biedrības priekšsēdētājam Ingmāram Līdakam.

Mācāmies latviešu valodu, nogaršojot to!

12.01.2017.

Kad „Lāču” meistars apņemas cept maizi, viņš ilgi briest. Jo tur vajag iedvesmu – lai ceptu maizi. Tas ir kā radīt bērnus – mazliet uzdrošināšanās, mazliet atteikšanās no sevis. Tāpat ir arī ar valodas mācīšanu un mācīšanos.
Šoreiz patvēruma meklētāju centra „Mucenieki” iedzīvotāji latviešu valodu apguva maizes ceptuvē „Lāči”. Pirmo nodarbību vadīja pats ceptuves īpašnieks Normunds Skauģis. Apgūt jauno leksiku klātesošajiem palīdzēja arī maizes ceptuves darbiniece – skolotāja Helēna, kura ne tikai mācīja valodu, bet arī visus iepazīstināja ar latviešu maizes cepšanas tradīcijām. Viesi no „Muceniekiem” nogaršoja gan īstu rudzu maizi, gan iepazina maizes ceptuves „Lāči” garšīgo produkciju, gan arī apguva latviešu valodu.
Paldies par sadarbību patvēruma meklētāju centra vadībai un darbiniekiem!
Īpaša pateicība par šo jauko valodas un latviešu kultūras nodarbību maizes ceptuves „Lāči” īpašniekam Normundam Skauģim un viņa kolektīvam!

Pamatfrāzes saziņai – pirmie soļi latviešu valodas apguvē Muceniekos

09.03.2017.

Tuvojas pavasaris, un patvēruma meklētāju centrā Muceniekos turpinās latviešu valodas nodarbības.

Skolotājas mācību procesā vispirms cenšas iebraukušajiem palīdzēt apgūt frāzes, kas nepieciešamas ikdienā un palīdz saziņā pirmajos mēnešos. Tas nozīmē, ka sākotnēji tiek apgūta t. s. drošības leksika, proti, frāzes mani sauc…, es esmu no…, tagad es dzīvoju…, man sāp…, es ēdu/neēdu… u. c.

Daudziem mācīšanās ir jauna pieredze, citi iepriekš ieguvuši labu izglītību. Bet visiem latviešu valoda ir kas jauns un nezināms. Grūti mācīties arī situācijā, kad valodas apguvēju domas aizņemtas ar atmiņām par mājām, bažām par nākotni un iztiku. Neraugoties uz to, daudzi cenšas apgūt latīņu alfabētu, iemācīties būtiski nepieciešamās frāzes. Paralēli valodas apguvei, skolotājas auditoriju iepazīstina arī ar Latvijā pieņemtajām tradīcijām un kultūru.

Visvairāk skolēnu ir bērnu grupās, dažreiz pat līdz 20. Organizēt un vadīt mācību procesu nav viegli, jo šo skolēnu vecums ir dažāds, arī sagatavotības līmenis atšķirīgs. Skolotājas cenšas palīdzēt katram, izmantojot tās mācību metodes un pieejas, kas būtu piemērotas gan trīsgadniekam, gan 7 gadus vecam bērnam.

Lielu palīdzību un atbalstu skolotājiem sniedz patvēruma meklētāju centra Muceniekos administrācija un darbinieki.

Gan skolotājiem, gan izglītojamajiem ir prieks par katru mazo uzvaru, par katru apgūto frāzi un apgūto vārdu.

Papildu informācijai:

Ērika Pičukāne

erika.picukane@valoda.lv

Tālrunis: 67350764

07.06.2017.

Mācāmies un mācām latviešu valodu!

Sākot no 2016. gada marta latviešu valodas apguves kursi notiek Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projektā „Valodas sākotnējā apguve patvēruma meklētājiem” (Nr. LVA/PMIF/2016/2).

Mācību process nav viegls, bet ir interesants. Latviešu valodas nodarbības sākas ar alfabēta apguvi, kas kursu apmeklētājiem veicas ļoti labi, bet rakstīšana gan nereti sagādā grūtības. Daži kursanti ar  latīņu alfabēta burtiem (kas ir pamatā arī latviešu alfabētam) saskaras pirmo reizi. Pagaidām rakstībā  vislielākās raizes sagādā garumzīmes: kaut arī lasot un runājot te īpašu  problēmu nav, rakstot tās gluži vienkārši  tiek aizmirstas.J

Latviešu valodas apguvē vissaistošākie sarunu temati  ir pašu dzīve un intereses, kā arī draugi un kopā ar viņiem pavadītais laiks. Saruna par zināmiem tematiem vienmēr ļauj atraisīties, iedrošina.  Plaši tiek izmantots vizuālais materiāls – attēlu kartītes, Latvijas karte, videomateriāli utt. Visvairāk valodas apguvējiem patīk uzzināt ko jaunu par Latvijas tradīcijām un dabu, un latviešu dziedāšanas un dejošanas kultūra aizrauj katru jauno valodas apguvēju.

Pašlaik tiek gaidīti Jāņi – tad kopā tiks pīti vainagi un iepazītas svētku tradīcijas.

 

Detalizētāka informācija:

projekta vadītāja

Ērika Pičukāne

(Latviešu valodas aģentūras metodiķe).

Tālr.: 67350764

 

 

27.06.2017.

Mācāmies latviešu valodu, ieskandinot Līgo svētkus un pinot Jāņu vainagus!

Latviešu valodas nodarbība PMC „Mucenieki” pirms Līgo svētkiem bija īpaša – visi kopā pina vainagus, paralēli uzzinot par svētku tradīcijām un vēsturi, klausījās tautasdziesmas un arī dziedāja tās, ejot rotaļās. Bet noslēgumā, protams, neiztikt bez Jāņu siera nogaršošanas.

Esam priecīgi, ka sadarbībā ar Iekšlietu ministriju varam īstenot Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projektu „Valodas sākotnējā apguve patvēruma meklētājiem” (Nr. LVA/PMIF/2016/2), organizēt valsts valodas apguves kursus jauniebraucējiem un iepazīstināt viņus ar latviešu kultūru un tradīcijām.

 

Paldies par atbalstu PMC „Mucenieki” darbiniekiem un administrācijai!

Īpaša pateicība latviešu valodas skolotājiem, kas latviešu valodas nodarbības spēja pārvērst svētkos!