Igaunijas – Latvijas programmas finansētais projekts „Igauņu-latviešu un latviešu-igauņu vārdnīcas izstrāde”

Igauņu valodas institūts un Latviešu valodas aģentūra ar Igaunijas – Latvijas programmas finansējumu no 2012. gada 1. oktobra līdz 2015. gada 30. aprīlim īstenoja projektu „Igauņu-latviešu un latviešu-igauņu vārdnīcas izstrāde”. Latviešu valodas aģentūrā tapusi Igauņu-latviešu vārdnīca un Igauņu valodas institūtā – Latviešu-igauņu vārdnīca, katrā vārdnīcā ir vairāk nekā 40 000 šķirkļu.

Projekts īstenots, lai sastādītu jaunu, mūsdienīgu, leksikogrāfijas prasībām atbilstošu un plaši pieejamu vārdnīcu. Šī projekta laikā tika izstrādāta jauna igauņu-latviešu un latviešu-igauņu vārdnīca, vārdnīcas elektroniskā versija, nodrošinot interesentiem iespējami plašāku piekļuvi vārdnīcai, tādējādi veicinot efektīvu sadarbību ilgtermiņā, nostiprinot saliedētību un starpvalstu informācijas nepastarpinātu plūsmu starp Latviju un Igauniju.

Igauņu valodas institūts ir sagatavojis abu izdevumu elektroniskās versijas un Latviešu valodas aģentūra laidusi klajā arī vārdnīcas pilno elektronisko versiju, kuru tuvākajā laikā papildinās arī lietotnes Apple iOS un Android platformu lietotājiem.

Igauņu valodas institūta veidotā latviešu-igauņu vārdnīca ir bilingvāls un ar trešo valodu starpniecību tapis tekstu paralēlkorpuss, kas Igaunijā vispārīgo tulkojošo vārdnīcu sastādīšanā ir inovatīva metode. Vārdnīcas datu struktūru, sastādīšanas principus un automātisko maketēšanu nodrošinājis projekta vadītājs Arvi Tavasts, vārdnīcas sastādīšanā savu ieguldījumu sniegusi arī tulkošanas un valodas tehnoloģiju uzņēmums „Tilde”.

Latviešu valodas aģentūrā tapušās Igauņu-latviešu vārdnīcas sastādītāji ir Valts Ernštreits, Marika Muzikante un Maima Grīnberga, tās galvenais redaktors – V. Ernštreits, un recenzenti – Guntars Godiņš un Lembits Vaba. Šī ir pilnībā no jauna veidota vārdnīca, kas ir plašs, mūsdienīgs, ar piemēriem un gramatisko informāciju bagātīgi ilustrēts palīgs tulkošanai no igauņu valodas un abu valodu apguvei. Vārdnīca ir tapusi, izmantojot mūsdienu valodas materiālus, arī Tartu Universitātē veidoto Igauņu valodas korpusu, jaunākos igauņu valodas normatīvos izdevumus un citus materiālus. Vārdnīcā bagātīgi iekļauta tulkošanā bieži sastopamā un aktuālā leksika, turklāt tajā pirmo reizi publicēti daudzi jauni mūsdienu latviešu valodas vārdi.

Igauņu-latviešu vārdnīcas tapšanas procesam līdzi sekot varēja ikviens interesents, jo ar mūsdienu tehnoloģiju palīdzību vārdnīcas darba versija ir bijusi publiski pieejama elektroniski. Tagad turpat – vietnē www.ee-lv.lv – ar Latviešu valodas aģentūras līdzdalību ir publicēta nu jau paplašinātā igauņu-latviešu elektroniskā vārdnīca. Turpmāk paredzēts to pastāvīgi papildināt, sadarbojoties ar Latvijas un Igaunijas tulkotājiem, lai veicinātu tulkojumu kvalitāti latviešu un igauņu valodā.

Vārdnīcas elektroniskā formātā pieejamas:

Igauņu valodas institūtā http://www.eki.ee/dict/lv-et/index.cgi un http://www.eki.ee/dict/et-lv/

Latviešu valodas aģentūra izvediojusi arī turpmāk papildināto igauņu-latviešu vārdnīcu http://www.ee-lv.lv/lv/vardnica

Projekta īstenotāji ir Igauņu valodas institūts (Igaunija) un Latviešu valodas aģentūra (Latvija). Viens no Latviešu valodas aģentūras darbības uzdevumiem ir veikt pasākumus, kas veicina valsts valodas attīstību un valodas normu avotu (vārdnīcu, rokasgrāmatu) izstrādi, tai skaitā īstenot projektus, nodrošinot to administrēšanu, speciālistu piesaisti un darba koordinēšanu. Igauņu valodas institūts ir galvenā igauņu valodas pētniecības iestāde ar senām tradīcijām un galvenais igauņu valodas leksikogrāfijas avotu (pareizrakstības vārdnīcu, tulkojošo vārdnīcu) veidotājs, kurš izstrādā arī igauņu valodas leksikogrāfisko avotu sastādīšanai nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu.

Projekts īstenots ar Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013. gadam finansējumu.

Projekta īstenošanas laiks: no 2012. gada 1. oktobra līdz 2015. gada 30. aprīlim. Projekta finansējums – EUR 490828,00.

Projekta partneru kontakti:

Latviešu valodas aģentūra                              Eesti keele instituut

Lāčplēša 35-5, Rīga, LV-1011                          Roosikrantsi 6, Tallinn 10119

+371 67287228                                             +372 6177 500

www.valoda.lv                                                www.eki.ee

est_lat_logo_3_colours