Projekts„Atbalsta nodrošināšana pedagogiem, kuri māca latviešu valodu bērniem mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestādēs”

Nr. IF/ 2011/2./2

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2011. gada programmas projekts

Eiropas Savienības (75 %) un Latvijas valsts budžeta (25 %) finansējums 

Latviešu valodas aģentūra 2013. gada 3. janvārī sākusi īstenot projektu „Atbalsta nodrošināšana pedagogiem, kuri māca latviešu valodu bērniem mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestādēs”. Projekta mērķis ir sniegt pedagoģisko un metodisko atbalstu tiem mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, kuri saviem audzēkņiem māca latviešu valodu – pedagogi varēs papildināt profesionālās prasmes un zināšanas, tajā skaitā – starpkultūru dialoga prasmes.

Plānotās projektā aktivitātes

1. Mācību programmas un mācību materiālu atkārtota izdošana (projekta 3. aktivitāte):

 •          mācību programmas papildināšana, precizēšana un izdošana,
 •          mācību palīglīdzekļu (darba lapu valodas apguvei) pilnveide un  izdošana,
 •          mācību metodisko materiālu pilnveide un izdošana,
 •          informatīvā materiāla skolotājiem papildināšana un izdošana,
 •          informatīvā materiāla vecākiem papildināšana un izdošana,
 •          komiksu grāmatas (mācību palīglīdzekļa valodas apguvei) bērniem   pilnveide un izdošana.

2. Informatīvi izglītojoši semināri pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem par mācību programmas latviešu valodas apguvei īstenošanu un mācību un mācību metodisko materiālu izmantošanu praksē (projekta 4. aktivitāte).

3. Sabiedrības saliedētības veicināšana – diskusijas par aktuāliem sabiedrības integrācijas un Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo naturalizācijas jautājumiem (projekta 5. aktivitāte).

Projekta ilgums: 6 mēneši, no 2013. gada 3. janvāra līdz 2013. gada 30. jūnijam.

Projekta īstenošanas komanda

 1. Projekta vadītāja  – Marina Milaša
 2. Projekta grāmatvede – Laila Dergača
 3. Projekta konsultante mācību un mācību metodiskajos jautājumos – Laima Pamiljane 
 1. Projekta aktivitāšu vadītājas – Indra Lapinska, Iveta Marševska
 2. Projekta asistente – Gunta Vīksna

Par projekta īstenošanu atbild LVA metodiķe Ērika Pičukāne. 

Kontaktinformācija:

Atbildīgā par projekta īstenošanu Ērika Pičukāne

Tālr.: 67350764

E-pasts: erika.picukane@valoda.lv

www.valoda.lv