Projekts „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā”

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2012. gada programmas projekta finansējums – Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%).

Latviešu valodas aģentūra 2013. gada 28. decembrī sākusi Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā” īstenošanu. Nr. IF/2012/1.a/1.

Projekta mērķis ir izstrādāt un organizēt trešo valstu pilsoņiem kvalitatīvas adaptācijas programmas un pasākumus, lai nodrošinātu pilnvērtīgu piekļuvi pakalpojumiem un rosinātu līdzdalībai sabiedrības dzīvē, kā arī lai sekmētu uzņemošās sabiedrības pozitīvo attieksmi pret citādo.

Plānotās projekta aktivitātes

1. Informatīvu pasākumu kopums „Kultūras skapis” (projekta 3.aktivitāte):

 • konkurss skolēniem „Saziņas tilts”,
 • nometne bērniem un vecākiem „Esi draugs!”.

2. Atbalsts trešo valstu valstspiederīgajiem latviešu valodas apguvei pirms ieceļošanas – mācību materiālu kopas latviešu valodas apguvei papildināšana portālā www.sazinastilts.lv(projekta 4.aktivitāte):

 • interaktīvi uzdevumi valodas prasmes B1, B2 līmenim,
 • ikdienā nepieciešamu latviešu valodas frāžu vārdnīca,
 • videointervijas un videoekskursijas,
 • lasīšanas teksti (B1, B2 valodas prasmes līmeņa apguvei),
 • videomateriāls par Latviju.

3. Atbalsts Latvijas kultūras un valodas apguvei (projekta 5.aktivitāte):

 • 120 stundu kursi valodas apguvei un integrācijas sekmēšanai,
 • 120 stundu kursi naturalizācijai nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvei.Visi projekta laikā izstrādātie materiāli būs pieejami www.sazinastilts.lv un www.valoda.lv.Projekta norises laiks: 2013. gada 28. decembris–2014. gada 30. jūnijs.Projekta darba grupa
 1. Projekta vadītāja – Ērika Pičukāne.
 2. Projekta aktivitāšu vadītājas – Liene Valdmane, Aija Otomere, Dace Dalbiņa.
 3. Projekta konsultante mācību satura un metodikas jautājumos – Vineta Vaivade.

 

Projekta „Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā” īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Latviešu valodas aģentūra.

 

Kontaktinformācija:

projekta vadītāja Ērika Pičukāne,

tālr: 67350764, 29590097,

e-pasts: erika.picukane@valoda.lv

www.valoda.lv

Ieguldījums Tavā nākotnē!