Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekts “Inovatīvas pieejas valodas apguvei trešo valstu valstspiederīgo bērniem un jauniešiem”

Latviešu valodas aģentūra 2012. gada aprīlī uzsāk projekta “Inovatīvas pieejas valodas apguvei trešo valstu valstspiederīgo bērniem un jauniešiem” īstenošanu ar mērķi nodrošināt trešo valstu valstspiederīgo bērnu un jauniešu iespējas apgūt latviešu valodu un integrēties Latvijas sabiedrībā, īstenojot inovatīvas pieejas latviešu valodas apguvē un veicinot uzņemošās sabiedrības līdzdalību.

Projekta sadarbības partneris ir Rīgas Pedagoģijas un vadības akadēmija.

Projekta īstenošanas periods ir no 2012. gada 20. aprīļa līdz 2012. gada 30. jūnijam.

Projekts “Inovatīvas pieejas valodas apguvei trešo valstu valstspiederīgo bērniem un jauniešiem” (līguma Nr.IF/2010/1.1./15) tiek īstenots Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2010. gada programmas ietvaros ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu.

TOFIKS MĀCĀS LATVIEŠU VALODU

 

1. stunda

Satikšanās un iepazīšanās

2. stunda

Pilsētā

3. stunda

Dzimšanas diena

4. stunda

5. stunda

6. stunda

Zoodārzs I

7. stunda

Zoodārzs II

8. stunda

Līgo!

9. stunda

Teātris

10. stunda

Bērnu vasaras nometnē Saulkrastos

11. stunda

Drošība vasarā

Radīti jauni materiāli inovatīvai valodas apguvei

 

logo-projekts