Pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšanas pasākumi Krāslavā