Pedagogu meistarklases

Cienījamie skolotāji!

Latviešu valodas aģentūra izsludina skolotāju pieteikšanos uz profesionālās kompetences pilnveidi: pedagogu meistarklasi (36 stundu programma).

Meistarklase paredzēti latviešu valodas un literatūras pedagogiem.

Meistarklases mērķis ir pilnveidot pedagogu starpkultūru kompetenci darba ar vidusskolēniem.  Meistarklasē tiks analizēti mācību līdzekļi, kā arī kursanti  izstrādās  stundu fragmentu paraugus, lai labāk izprastu kultūru kopīgās un atšķirīgās vērtības. Kursanti pilnveidos  savas zināšanas par tādiem jēdzieniem kā  “pasaulaina”; “valodas pasaulaina”; “lingvokulturēma” un to izmantošanu mācību procesā.

Programmas autors un meistarklases vadītājs Adreses/datumi Meistarklases nosaukums Piezīmes
Aisma Baltiņa Induļa iela 4, Rīgas 74.vidusskola, 315. kabinets

20.01. 2017. plkst. 15.00

Pārējie datumi tiks saskaņoti pirmajā nodarbību dienā.

Starpkultūru dialoga prasmes veidošana  latviešu valodas un literatūras stundās

Uz meistarklasēm ir iespējams pieteikties individuāli, aizpildot pieteikuma formu LVA mājaslapā un nosūtot to elektroniski (e-pasta adrese: erika.picukane@valoda.lv) vai sūtot pieteikumu pa pastu (adrese: Latviešu valodas aģentūra, Lāčplēša ielā 35-12, Rīgā, LV 1011).

Pieteikuma veidlapa

Pieteikumu kursiem var sūtīt līdz 2017. gada  18.janvārim

Kontaktpersonas:                              

LVA Izglītības daļas metodiķe  Ērika Pičukāne: tālr 67350764