Notikuši Dž. Aičisones grāmatas „Runātspējīgais zīdītājdzīvnieks: ievads psiholingvistikā” latviešu valodā atvēršanas svētki Latvijas universitātēs