Noslēdzies Valodas spēļu klubiņa oktobra konkurss „Zaķa ceļojums”