Noslēdzies Valodas spēļu klubiņa novembra konkurss „Tuta un Feneks Siguldā”