No zināšanām uz prasmēm: latviešu valodas apguve pamatskolā