Meklējam satura konsultantu

Latviešu valodas aģentūra izsludina konkursu uz satura konsultanta/ galvenā metodiķa amata vietu darbam ES struktūrfondu projektā Nr. 8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā”.

Prasības:

–  augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā vai izglītības vadībā,

– pedagoģiskā darba pieredze (ne mazāka par 5 gadiem), organizatoriskā un administratīvā darba pieredze (ne mazāka par 2 gadiem),

– zināšanas un prasmes mācību un metodisko materiālu veidošanā un izstrādē,

– svešvalodu prasmes angļu un/vai vācu valodā.

Pienākumi:

– nodrošināt saturiski un metodiski kvalitatīvu atbalstu projekta grupas darbā CLIL mācību un metodisko līdzekļu izstrādē sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas skolēniem, mācību materiālu aprobācijā un ekspertīzē un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas izstrādē un īstenošanā,

– konsultēt projekta grupas darbiniekus par saturiskiem un metodiskiem ar projekta īstenošanu saistītiem jautājumiem,

– nodrošināt informatīvo un metodisko resursu apkopojumu par CLIL metodikas un kompetences pieejas mācību saturā jautājumiem,

– piedalīties projekta publicitātes pasākumos.

Iesniedzamie dokumenti:

– CV latviešu valodā,

– motivācijas vēstule latviešu valodā,

– izglītības dokumenta kopija.

Lūdzam līdz 2017.gada 31. martam sūtīt uz e-pastu agentura@valoda.lv vai iesniegt personīgi Latviešu valodas aģentūrā, Lāčplēša ielā 35-5, Rīgā.