Latvijas un Zviedrijas izglītības iestāžu sadarbības projekts “Skolu tilti”

Eiropas Valodu dienas pasākumu programmā no 26. līdz 29. septembrim Valmierā notiks Latvijas un Zviedrijas izglītības iestāžu sadarbības projekts “Skolu tilti”.

Projekta mērķis veicināt sadarbību starp skolām Latvijā un  Zviedrijā, tajā skaitā latviešu diasporas izglītības iestādēm, lai Zviedrijas izglītības iestāžu pārstāvji, latviešu diasporas skolu skolotāji iepazītu Latvijas izglītības programmas un sistēmu, kā arī izglītības iestādes  darbu ikdienā. Savukārt Latvijas skolotāji iepazītos ar latviešu valodas apguvi ārpus Latvijas un veidotu kontaktus pieredzes apmaiņai.

Sadarbības projekta vizīte iesāksies ar dalībnieku svinīgu pieņemšanu Zviedrijas vēstniecībā Rīgā, kam sekos neoficiālā iepazīšanās daļa Valmieras muzejā. Projekta turpinājumā tā dalībnieki apmeklēs Burtnieku novada pirmsskolas izglītības iestādi (PII) “Burtiņš”, kur notiks iepazīšanās ar bērnudārza darbību, neliela ekskursija un tikšanās ar izglītības iestādes kolektīvu, atklāto nodarbību vērošana un to analīze, piedalīšanās interešu izglītības nodarbībās, kā arī dalība nodarbībās brīvā dabā. Projektā notiks iepazīšanās arī ar Valmieras sākumskolu, atklāto stundu “Mācāmies darot!” vērošana, kā arī saruna ar skolas administrāciju un pedagogiem. Pieredzes vizītes noslēgumā projekta dalībnieki dosies ekskursijā uz atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma SIA “ZAAO” vides mācību centru “Urda” un Valmieras integrēto bibliotēku, kur paredzēta ne vien iepazīšanās ar bibliotēkas darbību, bet arī saruna par lasīšanas un zinātkāres pasākumiem bibliotēkā.

Projekta sadarbības partneri no Latvijas ir Valmieras sākumskola, Burtnieku novada pirmsskolas izglītības iestāde “Burtiņš”, Valmieras muzejs, Valmieras integrētā bibliotēka un SIA “ZAAO”, savukārt no Zviedrijas dalībnieki ir Stokholmas Latviešu skola, Gripsholmas sākumskola, Hamnas un Mariefredas pamatskola.

Projekta turpinājumā plānota tā dalībnieku no Latvijas vizīte Zviedrijas izglītības iestādēs.

Projektu organizē Latviešu valodas aģentūra, Eiropas latviešu apvienība, Valmieras pilsētas pašvaldība un Burtnieku novada pašvaldība.