Latviešu valodas apguves metodika

Cienījamie latviešu valodas un literatūras skolotāji!

Latviešu valodas aģentūra izsludina pieteikšanos uz profesionālās pilnveides programmu „Latviešu valodas apguves metodika” (120 stundas) ESF līdzfinansētajā projektā „Latviešu valodas, literatūras un bilingvālo mācību pedagogu profesionālās kompetences pilnveide”.

Programmas mērķis ir nodrošināt latviešu valodas skolotāju tālākizglītotāju profesionālās kompetences pilnveidi mūsdienīga mācību satura apguvei klātienes un tālmācības formā atbilstoši mūsdienīga izglītošanās procesa prasībām.

 

Piedāvātās tēmas

  1. Kursu vadības sistēmas “Moodle” pamati.
  2. Aktuāli valodas teorijas un prakses jautājumi. 
  3. Valodas apguves mūsdienīgie aspekti, metodes un formas.
  4. Elektronisko mācību un metodisko līdzekļu izveide un analīze.

 

Kursi notiks Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes telpās Meža ielā 1.

Grupā 30 cilvēki.

Kursu nodarbības klātienē notiks reizi mēnesī piektdien, sestdien.

Pirmais seminārs plānots 2010. gada 5., 6. novembrī.

Uz tālākizglītības kursiem ir iespējams pieteikties individuāli, aizpildot pieteikuma formu LVA mājaslapā un nosūtot to elektroniski (e-pasta adrese: ilze.auzina@valoda.lv) vai sūtot pieteikumu pa pastu (adrese: Latviešu valodas aģentūra, Lāčplēša ielā 35-12, Rīgā, LV 1011).

Lai nodrošinātu tālākizglītības iespējas visiem skolotājiem, priekšroka tiks dota tiem skolotājiem, kas projektā iesaistīsies pirmo reizi. Uz kursiem tiek aicināti arī Latvijas augstskolu mācībspēki, kas izglīto latviešu valodas un literatūras skolotājus.

 

 Pieteikumu kursiem var sūtīt līdz 2010. gada 15. oktobrim.

Pieteikuma veidlapa dalībniekiem

 

Kontaktpersonas:                              

Projekta 1. aktivitātes vadītāja Ilze Auziņa: mob. tālr.( +371) 26600967

Projekta satura ieviešanas koordinatore Anita Sniedze: tālr. ( +371) 67350762