Latviešu diasporas skolotāju un ārzemju augstskolu lektoru seminārs

Latviešu valodas aģentūra

aicina Jūs piedalīties

latviešu diasporas skolotāju un ārzemju augstskolu lektoru

seminārā

2010. gada 14. jūlijā

Rīgas Latviešu biedrības nama Līgo zālē

(Merķeļa ielā 13, Rīgā)

e-pasts: inese.muhka@valoda.lv

{attachments 273}