Konsultāciju darbalaiks 15. jūnijā

Cienījamie apmeklētāji!

Ceturtdien, š. g. 15. jūnijā,

LVA valodas konsultantes piedalās informatīvajā seminārā „Latviešu valodas aģentūra valsts valodai un izglītībai: jaunākie izdevumi un nozīmīgākie pasākumi”,

tāpēc apmeklētājus un telefona zvanus pieņem

līdz plkst. 13.00.

Uz e-pastiem un zvaniem

turpināsim atbildēt piektdien, 16. jūnijā.