Konsultāciju daļas pieņemšanas laiks 21. februārī

Cienījamie apmeklētāji!

Otrdien, š. g. 21. februārī,

LVA valodas konsultantes piedalās Dzimtās valodas dienas pasākumā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, tāpēc apmeklētājus un telefona zvanus nepieņem.

Uz e-pastiem un zvaniem

turpināsim atbildēt trešdien, 22. februārī.