Klajā nācis skolēnu radošo darbu konkursa krājums “Kā var mācīties citu valodu? Protot savu valodu (J. Peters)”