„Kā var mācīties citu valodu? Protot savu valodu.”