Izveidota skolotāju ideju grāmata

Erika2010.gada 31.martā tika pabeigts Eiropas Savienības Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekts „Skolotājs starpkultūru telpā”. Piedāvātajā skolotāju ideju grāmatā ir apkopota daļa no projekta gaitā izstrādātās programmas teorētiskā un metodiskā materiāla.

Sapratne starp cilvēkiem veidojas, meklējot kopīgo – darbībā, diskusijā, kontaktos, mācīšanā un mācīšanās procesā. Ja skolotājs ir gatavs pieņemt arī skolēna pasaules uztveri un viņu iedrošina, arī skolēnam ir vieglāk iekļauties nepazīstamajā kultūrā. Mēs, projekta komanda, ceram, ka piedāvātais materiāls būs nozīmīgs solis kultūras dialoga paplašināšanā.
Paldies par sadarbību un atbalstu visiem, kas palīdzēja realizēt projektu „Skolotājs starpkultūru telpā”! Precīzāka informācija e-pastu: erika.picukane@valoda.lv