Izstrādāti valsts valodas prasmes pārbaudes uzdevumi sešiem prasmes līmeņiem (A1–C2)