Izdots metodiskais līdzeklis „Latviešu valodas prasmes līmeņi. A1–B2”