Iespēja pieteikties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursos