Iespēja pieteikties meistarklasē „Labbūtības nodrošināšanas iespējas pirmsskolā”