Iespēja pieteikties meistarklasē „Kompetenču izglītības pieejas un stratēģijas mazākumtautību skolu pārejai uz mācībām valsts valodā”