Grāmatas “Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos. Latgale” atvēršanas svētki