Izveido teikumu no dotajiem vārdiem!
Augusta
beigās
vai
septembra
sākumā
stārķi
lido
uz
siltajām
zemēm
Atpakaļ