Sakārto attēlus atbilstoši tautasdziesmas rindām!
 
 
1. 
 
2. 
Rubenītis bungas sita
Zaļa bērza galotnē,
Sīkus putnus traucēdams,
Lai neēda pumpuriņus.
Latviešu tautas dziesma 
 
 3. 
 
 4. 
Atpakaļ Uz priekšu