Izveido teikumu no dotajiem vārdiem!
Kad
pūce
daudz
brēc,
būs
labs
laiks
Atpakaļ