Atbildi uz jautājumiem!
Jautājums Atbildes

Kāda galva ir pūcēm?

Kāds ir pūču knābis?

Kādi ir pūču tēviņi un mātītes?

Kas ir pūces, ja tās medī sīkus dzīvniekus?

Kas pūcēm ir izcils vēl bez dzirdes?

Kā pūces lido?

Atpakaļ Uz priekšu