Izveido teikumu no dotajiem vārdiem!
Jūras
ērglis
ir
lielākais
Latvijā
ligzdojošais
plēsīgais
putns
Atpakaļ