Audiopielikums.
Sarunu vadītājs Guntars Godiņš.
1. Literatūra un vēsture.
  • Pauls Bankovskis un Vents Zvaigzne
  • Vēstures patiesība un fantāzija. Alūzijas un reālisms. Metafora un zemteksts. Vēsturiskais romāns vai vēsture romānā. Faktu materiāls, darbs ar arhīvu. 2017. gada 19. aprīlī.
2. Modernisms dzejā.
  • Jānis Rokpelnis un Arvis Viguls
  • Paaudzes ienākšana un nostiprināšanās. Stila smalkumi. Atdzeja un dzeja – kā tā ietekmē oriģinālu, dzejas virzieni, dzeja kā valodas iespēju paplašinātāja. 2017. gada 17. maijā.
3. Cittautu literatūra Latvijā.
4. Bērnu literatūras uztvere.
  • Inese Zandere un Kārlis Vērdiņš
  • Ko bērns meklē, ko labprāt lasa? Bērnu literatūras klišejas. Bērna domāšana un piedāvātais teksta materiāls. Ko nozīmē laba bērnu literatūra? Kāds ir pieprasījums? Oriģinālliteratūra un tulkojumi. Pusaudžu grāmatas. 2017. gada 19. jūlijā.
5. Literatūra un politika.
6. Ironija, sarkasms, groteska.
  • Contra (Marguss Connula) un
    Juris Kronbergs
  • Dzejas teksts kā absurds, kā izaicinātājs, kaitinātājs, pretstats ierastajam. Asprātīgie īsdzejoļi. Dzimtajā valodā un svešvalodā rakstītā dzeja. 2017. gada 20. septembrī.
7. Noslēguma saruna.