Elektroniski pieejams sociolingvistisks pētījums „Valodas situācija Latvijā: 2016–2020”