Diasporas skolotāji pēc divu gadu pārtraukuma tiekas Latvijā