Darba sludinājums

Latviešu valodas aģentūra 

lūdz pieteikties skolotāju darbam latviešu kopienā Krievijas Federācijā

2010./2011.mācību gadā.

 

 

Prasības:
– humanitārā izglītība vai pēdējo kursu students/-te,

– darba pieredze skolā vai konkrētajā nozarē,

– teicamas komunikācijas un sadarbības spējas, ieinteresētība latviešu kultūras saglabāšanā un Latvijas tēla un latviešu valodas popularizēšanā,

 

– vēlama pieredze mācību un metodisko materiālu izstrādē,
– vēlama pieredze mākslinieciskā pašdarbībā,
– vēlama prasme amatniecībā un/vai rokdarbos.

 

Pienākumi:

– sagatavot un vadīt latviešu valodas un kultūras stundas un pasākumus bērniem un pieaugušajiem latviešu kopienā,

– atbalstīt un piedalīties skolas rīkotajos pasākumos un latviešu diasporas aktivitātēs,

– veikt regulāru mācību rezultātu izvērtēšanu,

– sekmēt iespējas latviešu diasporas bērnu un jauniešu lietderīga brīvā laika pavadīšanai.

 

Iesniedzamie dokumenti:

– CV,

– motivācijas vēstule,

– izglītības dokumenta kopija.

 

Lūdzam sūtīt uz e-pastu agentura@valoda.lv vai iesniegt personīgi Latviešu valodas aģentūrā, Lāčplēša ielā 35-5 (2. stāvā) līdz 2010. gada 30.novembrim