Darba piedāvājums: Latviešu valodas lektora amats Pekinas Starptautisko studiju universitātē