„Cietie rieksti latviešiem pasaulē” – bezmaksas ceļojums uz Vidzemi un Sēliju!