Bilingvālie dzejas lasījumi

Mezotnes-pils-bilde

Aicinām Jūs piedalīties Eiropas Valodu dienas 2011 Bilingvālajos dzejas lasījumos:

19. septembrī plkst. 13.00 Makašānu Amatu vidusskolā,

20. septembrī plkst. 18.00 Mežotnes pilī,

21. septembrī plkst. 14.00 Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā,

22.septembrī plkst. 18.00 Valmieras bibliotēkā.

Dzejas vakarā dzirdēsiet priekšlasījumus: grieķu–latviešu, franču–latviešu, itāļu–latviešu, ungāru–latviešu, spāņu–latviešu, lībiešu-latviešu un vācu–latviešu valodā.

Dzeju lasīs Marija de la Paza Diaza Mendoza, Vineta Kleine, Liene Jūrmale, Valda Salmiņa, Jānis Laucenieks un Roberto Meloni.

Makašānu Amatu vidusskolā dzeju bija iespējams dzirdēt arī lībiešu valodā Valta Ernštreita lasījumā un latgaliski – Guntas Kļavas izpildījumā.  

Muzikālu noskaņu visos pasākumos palīdzēs radīt saksofonists Guntis Brancis.

Pasākumu organizē Latviešu valodas aģentūra sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā. 

Eiropas Valodu dienas 2011 Bilingvālajie dzejas lasījumi

 Līdzi jāņem labs un dzejisks noskaņojums!

 

Ieeja bez maksas.

 

Precīzāka informācija pa tālruni 67201684 vai e-pastu: velga.licite@valoda.lv