Arhīvs

Pekina saka „Sveika, Latvija!”
Stāstījām par savu pieredzi Rīgas skolotājiem
Lingvistiskā karte sākusi savu ceļu Rīgā, būsim arī Daugavpilī, Rēzeknē un Liepājā
Meistarklase Rīgas pirmsskolu latviešu valodas skolotājiem
Lieldienu svinēšana Pekinā
Piedalījāmies ELA biedru sapulcē Tallinā
Informatīvais seminārs par darbu ar reemigrantiem, imigrantiem un patvēruma meklētājiem
Par valodas konsultācijām š.g. 3.un 4. decembrī
Latviešu valodas kursi patvērumu meklētāju centrā “Mucenieki”
Latviešu valodas aģentūras darba laiks 29. maijā
Piedalāmies Latvijas Grāmatu izstādē
Grāmatu tirdzniecība
Valodas konsultācijas 20.februārī
Informatīvs seminārs
Apsveicam Aiju Otomeri ar Atzinības raksta saņemšanu
Pedagogi tiek sagatavoti valodas apguves kursu vadīšanai trešo valstu valstspiederīgajiem
Grāmatu tirdzniecība janvārī
Laimīgu Jauno gadu!
Profesionālās pilnveides seminārs pedagogiem
Sākta projekta „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” īstenošana
Grāmatas „Latviešu valoda igauņu studentiem” atvēršanas svētki Tartu Universitātē
Sveicam Valsts svētku nedēļā!
Kursi skolotājiem, kuri strādā ar reemigrējušajiem bērniem
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi
Pedagogu meistarklase pirmsskolas skolotājiem
Pedagogu meistarklase dažādu priekšmetu skolotājiem
II Baltic Student Conference “Bridges in the Baltics” was held at the University of Latvia
Pedagogu meistarklase matemātikas skolotājiem multilingvālā vidē
„Zīmuļu stāstu” animētā pasaka „Lineta un Dalfijs” uzvar 9.starptautiskajā bērnu un jauniešu mākslas izstādē
Latvijas Universitātē notika II starptautiskā Baltijas valstu studentu konference „Tilti Baltijā”
Aicinām skolēnus piedalīties radošo darbu konkursā „Mani septiņjūdžu zābaki stāv kaktā ar putekļiem apklāti”
Jauna latviešu valodas mācību grāmata pieaugušajiem “Laipa”
Latvijas Universitātē notiks II starptautiskā Baltijas valstu studentu konference „Tilti Baltijā”
European Day of Languages 2014 in Latvia
Izsludinām radošo darbu konkursu skolēniem
Eiropas Valodu diena 2014
Digitālā Eiropas Valodu portfeļa skolēniem atvēršanas svētki 26.09.2014.
Rīgā atklās otrās nevācu autoru latviešu valodā sarakstītās dzejas grāmatas faksimilizdevumu un zinātnisku rakstu krājumu par lībiešu valodu un vēsturi
Lībiešu kultūras dienās 2014 atklātas lībiešiem un latviešiem nozīmīgas grāmatas
Ventspilī notiks ceturtās Lībiešu kultūras dienas
Baltijas ceļa 25. gadadienas pasākums Latviešu valodas aģentūrā
Baltijas ceļam – 25
Ceļamaize jaunajam mācību gadam
Trešdien sarunu ciklā „Valoda tulkojumā” tikšanās ar Knutu Skujenieku
Diasporas un reemigrējušie latviešu bērni tiekas nometnē „Mana Latvija”
Profesionālās pilnveides kursi pulcē latviešu skolotājus no visas pasaules
IZM nostiprina sadarbību ar PBLA diasporas izglītības jautājumos
Sarunu ciklā „Valoda tulkojumā” aicinām uz tikšanos ar Silviju Brici
Beidzas projekts „Atbalsta nodrošināšana pedagogiem darbam starpkultūru vidē”
Beidzas projekts „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā”